מפוח הנשמה

120.00

resuscitator

מפוח אמבו להנשמה – מיועד להנשמת חולה

תיאור

resuscitator

מפוח אמבו להנשמה – מיועד להנשמת חולה